اعمال تخفیفات جدید در بیمه های بدنه اتومبیل

  • -

اعمال تخفیفات جدید در بیمه های بدنه اتومبیل

مشتریان گرامی،

پیرو بخشنامه شرکت بیمه پاسارگاد، از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ تخفیفات سال ساخت خودرو، جهت صدور بیمه نامه بدنه خودروهای سواری شخصی به شرح زیر اعمال شده است:

الف) ۳۰% تخفیف برای خودروهایی که سال صدور بیمه نامه بدنه با سال ساخت (مدل) آن برابر باشد.

مثال: سال صدور بیمه نامه ۹۴ و مدل ماشین نیز ۹۴ است.

ب) ۲۰% تخفیف برای خودروهایی که سال صدور بیمه نامه بدنه، یک سال بیشتر از سال ساخت آن باشد.

مثال: سال صدور بیمه نامه ۹۴ و مدل ماشین ۹۳ است.

ج) ۱۰% تخفیف برای خودروهایی که سال صدور بیمه نامه بدنه، دو سال بیشتر از سال ساخت آن باشد.

مثال: سال صدور بیمه نامه ۹۴ و مدل ماشین ۹۲ است.